Naše poslání

Poslání poskytované služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) je poskytovat lidem s mentálním postižením podporu a pomoc v míře, jakou potřebují, pomáhat jim udržet si získané schopnosti a dovednosti a rozvíjet je dle individuálních možností, podporovat samostatnost a pomáhat žít důstojný a spokojený život, který je běžný pro jejich vrstevníky.

Cíle poskytovaných služeb

Zásady poskytované služby