Základní informace

Název zařízení

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka č. p. 184, příspěvková organizace
739 53 Komorní Lhotka, č. p. 184

Zřizovatel

Druh poskytovaných služeb

Forma poskytovaných sociálních služeb 

Typ zařízení sociálních služeb a kapacita

Provozní doba 

Bezbariérovost

Informace o službě

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka (dále ISÚ) vznikl v roce 1992 spojením domova pro seniory - č. p. 210 a domova pro osoby se zdravotním postižením – č.p. 184. Od 1. 1. 2016 provozujeme pouze službu pro osoby se zdravotním postižením a služba domova pro seniory je zajišťována Slezkou diakonií.

Kolem objektu je rozlehlá travnatá plocha s lavičkami, malý rybníček a sportovní hřiště. 

Do zařízení si mohou klienti vzít s sebou televizní nebo rozhlasový přijímač.

Podmínkou je, že poplatky za koncesi hradí majitel přijímače ze svých příjmů. Nábytek na pokoji si mohou klienti doplnit dle svého přání drobnými předměty, které jim budou připomínat bývalý domov. Zdravotní péči zajišťuje dle potřeby ošetřující lékařka. Jedenkrát měsíčně ordinuje psychiatr a dle nutnosti zajišťujeme i služby ostatních odborných lékařů jako stomatolog, diabetolog, dermatolog.

Praní prádla zajišťujeme prostřednictvím externí firmy. Navštěvovat naše klienty lze denně tak, aby nebyl narušen chod domova. Výjimku tvoří jen zákaz v případě epidemie.