Život může být nádherný, když se ho nebojíte.” Charlie Chaplin

O ORGANIZACI

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace (dále jen ISÚ), je zařízením pro osoby se zdravotním postižením. Naše zařízení se nachází v obci Komorní Lhotka. Obec Komorní Lhotka je zároveň zřizovatelem naší organizace. Zařízení se nachází v klidné části obce, je obklopeno rozsáhlou zahradou, hřištěm a malým rybníkem. 

Jedná se o bývalý rodinný dům, který byl v roce 1972 zrekonstruován a přestavěn pro účely rekreace. Od roku 1992 jsou zde provozovány sociální služby. V roce 2012 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce DOZP a v rámci transformace tak vzniklo bydlení komunitního typu. Bydlení je rozděleno do tří komunit, přičemž první komunitu obývá 9 klientů, druhou komunitu 11 klientů a třetí 12 klientů. V budově se nachází 10 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojů, ve kterých je ubytováno 32 osob se zdravotním postižením, o které nepřetržitě pečuje 14 zaměstnanců v přímé obslužné péči.

Logo MSK

Naše poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) je poskytovat lidem s mentálním postižením podporu a pomoc v míře, jakou potřebují, pomáhat jim udržet si získané schopnosti a dovednosti a rozvíjet je dle individuálních možností, podporovat samostatnost a pomáhat žít důstojný a spokojený život, který je běžný pro jejich vrstevníky.

Kalendář akcí