Život může být nádherný, když se ho nebojíte.” Charlie Chaplin

O ORGANIZACI

Objekt Domova pro osoby se zdravotním postižením je vzdálen od Domova pro seniory přibližně 1 km. Jedná se o bývalý rodinný dům, který byl v roce 1972 zrekonstruován a přestavěn pro účely rekreace. Od roku 1994 jsou zde provozovány sociální služby. V roce 2012 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce DOZP a v rámci transformace tak vzniklo bydlení komunitního typu. Bydlení je rozděleno do tří komunit, přičemž každou komunitu obývá 8 klientů. V budově se nachází 10 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojů, ve kterých je ubytováno 32 uživatelů s mentálním postižením, o které nepřetržitě pečuje 16 zaměstnanců z toho 10 v přímé obslužné péči.

Naše poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) je poskytovat lidem s mentálním postižením podporu a pomoc v míře, jakou potřebují, pomáhat jim udržet si získané schopnosti a dovednosti a rozvíjet je dle individuálních možností, podporovat samostatnost a pomáhat žít důstojný a spokojený život, který je běžný pro jejich vrstevníky.