Nabízené služby

Základní služby, které poskytujeme

Naše služby poskytujeme v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Zejména poskytujeme:

Cílová skupina:

Dospělí 27-64 let
Mladší senioři 65-80 let
Starší senioři nad 80 let

Okruh osob, které můžeme přijmout

Soubory ke stažení

pdfInformační materiál o DOZP ve zjednodušené formě