Dobrovolnictví

Hodnotící zpráva dobrovolnického programu

Organizace dobrovolnictví probíhá ve smluvní spolupráci se sdružením ADRA od roku 2007. Od počátku programu (2007-2013) dobrovolníci věnovali 1390 dobrovolnických hodin. Klientům domova, zejména seniorského věku se v roce 2013 věnoval již stálý počet osmi dobrovolníků, kteří věnovali obyvatelům 111 hodin.

Za účelem podpory dobrovolníků a ocenění jejich služby byly uspořádány tři setkání, která již tradičně vedla PhDr. Petra Kantorová, za účasti Marcely Lasotové a Lic. Renáty Čmielové. V roce 2013 opustili program tři dlouholetí dobrovolníci. Aktuálně je v evidenci vedeno pět dobrovolníků. Možnosti dobrovolnictví v ISÚ Komorní Lhotka bude vhodně prezentována na Třinecku.

Dobrovolnický program v Integrovaném sociálním ústavu byl zahájen v lednu roku 2007. Dobrovolníci Občanského sdružení ADRA docházejí po celou dobu jeho fungování za uživateli obou domovů pravidelně. Společně si čtou, hrají hry, povídají si, procházejí se s uživateli či pomáhají jiným způsobem. Za celou dobu trvání dobrovolnického programu v našich zařízeních odpracovali do konce roku 2012 dobrovolníci z ADRy přibližně 1150 hodin.

V současné době dochází do našeho ústavu celkem 8 aktivních dobrovolníků, z toho 6 členů do Domova pro seniory. Vzhledem k rekonstrukci Domova pro osoby se zdravotním postižením v letošním roce nedošlo k dobrovolnické činnosti právě z důvodu oprav prostorů a stísněných podmínek.  Ze společných setkání je zřejmé, že pro dobrovolníky je tato činnost odreagováním od běžných starostí a problémů a zároveň mají radost z toho, že mohou alespoň část svého času věnovat lidem, kteří to tolik potřebují. Dobrovolníci projevují radost z práce a chtějí pokračovat v této činnosti dále. Je cítit chuť z jejich strany být užitečným.

Za tuto jejich záslužnou činnost jsou uživatelé i zaměstnanci našeho ústavu vděčni. Chcete-li zkusit práci dobrovolníka v našem ústavu, tak neváhejte a kontaktujte vedoucí útvaru dlouhodobé péče pí. Lic. Renatu Čmielovou na e-mailové adrese: renata.cmielova@isukl.cz nebo na telefonním čísle +420 553 038 136. Rádi Vás uvítáme.

Slavnostní supervize občanského sdružení ADRA - 31.03.2011

Tohoto slavnostního setkání se zúčastnili dobrovolníci uvedeného sdružení, kteří v rámci svého dobrovolnického programu pečují o klienty obou našich domovů, jak Domova pro seniory, tak Domova pro osoby se zdravotním postižením. Po zahájení a úvodní řeči předala paní Marcela Lasotová slovo panu Michalu Čančíkovi, který poděkoval za poctivou a prospěšnou práci všem dobrovolníkům, za spolupráci s vedením a zaměstnanci ústavu. Paní Petra Kantorová ocenila rovněž velmi dobře odvedenou a obětavou činnost dobrovolníků. Ředitel Integrovaného sociálního ústavu vyzdvihl součinnost dobrovolníků i představitelů ADRy a velmi dobrou spolupráci se zaměstnanci a vedením ústavu. V závěrečné diskusi před samotnou supervizí se všichni podělili o osobní dojmy ze své práce.

Program se za dobu svého fungování velmi dobře ustálil ve struktuře naší organizace a dobrovolníci se stali nepostradatelnou součástí týmu pracovníků. Klientům domova, zejména seniorského věku se v roce 2012 věnoval již stálý počet osmi dobrovolníků, kteří strávili s klienty 142 hodin.

Za účelem podpory dobrovolníků a ocenění jejich služby byly uspořádány tři setkání, které vedla PhDr. Petra Kantorová, za účasti Marcely Lasotové a Renaty Čmielové. Předmětem setkání je vzájemné sdílení dobrovolníků o klientech, za kterými docházejí. Vítaným tématem jednoho ze setkání byla felinoterapie, o které hovořila Petra Kantorová, jako o vhodné terapeutické variantě ke canisterapii.