Jednání transformačního týmu ze dne 29.04.2014

Vzdělávání pracovníků přímé péče

Dne 28. 4. 2014 proběhl druhý modul Kurzu pro pracovníky přímé péče podporující začlenění lidí s postižením do běžného života. Druhý modul:  Práce, bydlení, volný čas: Podpora uživatele v začlenění do běžného života vedla Bc. Zuzana Thürlová. Prezentovány byly především praktické zkušenosti se začleňováním lidí z ústavního prostředí do života, tak i příprava a udržení lidí s postižením na běžném trhu práce. Pracovníky nejvíce zaujalo témata pomoc x podpora. Dne 29. 4. probíhá třetí modul: Práva, právní odpovědnost a přiměřené riziko uživatele sociálních služeb při přechodu do běžného života lektoroval  Mgr. Radek Rosenberger.

Kurz Řízení transformace pobytových sociálních služeb (kurz je akreditován MPSV)

Proběhly již čtyři moduly kurzu Řízení transformace. Tým komorní Lhotky zpracoval, dva úkoly se zaměřením na vizi a strategii zapojování uživatel do rozhodování. Úkoly byly konzultovány s metodikem a budou zaslány 30. 4. Mgr. Milanu Šveřepovi,   milan.sverepa@podporatransformace.cz Další dvoudenní kurz proběhne dne 21.-22.5.2014 ve Čtyřlístku – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.