Jednání transformačního týmu ze dne 01.08.2013

Hlavním bodem jednání bylo rozdělení rolí v týmu:

p. Čmiel bude zastávat funkci koordinátora, roli finančního koordinátora bude zastávat p. Brudná a od října budou zřízeny 2 pozice odborných pracovníků – p. Peterková, p. Semenovová. Transformační tým bude posílen o účast dalších pracovníků v přímé péči. Paní Mgr. Šárka Hlisnikovská je za CPT metodičkou transformace.

Dále byla řešená otázka supervize, analýzy, personálního auditu a hodnocení kvality.