Jednání transformačního týmu ze dne 08.10.2013

Š. Hlisnikovská představila vedení a pracovníkům organizace nového metodika J. Tomšovou a seznámila s aktivitami, které od začátku projektu realizovaly. J. Tomšové byli  představeni   členové transformačního týmu.

Diskutované oblasti:

Nastavení možné spolupráce a podpory s novým metodikem.

Personální záležitosti:

Š. Hlisnikovská, předala metodické vedení Janě Tomšové

Analýza potřeb uživatelů:

vzdělávání ke zjišťování potřeb: Posuzování míry nezbytné podpory uživatele (dospělí)

Supervize

25. 10.2013 se uskuteční úvodní setkání se supervizorkou  Mgr. Blankou Falcníkovou, Ph.D., tel. +420 604103049, e-mail: falcnikova.blanka@homecity.cz Supervizní setkání s pracovníky jedenkrát za dva měsíce, s vedením jedenkrát za tři měsíce. Na každé supervizní setkání je potřeba připravit prezenční listinu, originál si supervizor odváží s sebou k předání na CPT. Výstupy ze setkání předává vedení DOZP Komorní Lhotka.