Jednání transformačního týmu ze dne 16.01.2014

Analýza potřeb uživatelů:

Přehodnoceni všichni uživatelé. Pracovníci zvládli přehodnotit do konce roku, u některých přehodnocování se zúčastnili i rodinní příslušníci. Aktivně přehodnocování vedla Mgr. Nina Semenovová a Mgr. Irena Peterková. Výsledky zjištění z přehodnocování Nezbytné míry podpory uživatel Domova Komorní Lhotka budou následně zapracovány do analýzy.

Analýza okolí služeb s ohledem na výsledky vyhodnocování nezbytné míry podpory uživatel viz. příloha.

Supervize:

25. 10.2013 proběhlo první úvodní setkání se Mgr. Blankou Falcníkovou, Ph.D., Supervizní setkání s pracovníky jedenkrát za dva měsíce, s vedením jedenkrát za tři měsíce. Další termín 22. 1. 2014 s pracovníky přímé péče.

Vzdělávací aktivity:

Nově od ledna 2014 zajišťuje koordinaci vzdělávání CPT Klára Vápeníková, Kontakt tel. 734 864 185, e-mail: klara.vapenikova@3pconsulting.cz

Vedením DOZP Komorní Lhotka byly definovány témata vzdělávacích potřeb pro pracovníky přímé péče a pro management.

Od Ledna 2014 začíná plánované vzdělávání, pracovníků přímé péče a managementu. Do zařízení byly zaslány letáky na jednotlivé kurzy.

Kurz Řízení transformace – úvodní dvoudenní setkání-  DOZP Komorní Lhotka- zájem o termín 4. - 5. února. Bohužel, o tento termín nebyl zájem z dalších organizací. Po dohodě s Koordinátorkou vzdělávacích aktivit navrhnuto zahájení Řízení transformace v termínu 18. - 19. února lektor Mgr. Radek Rosenberger pořádaného v organizaci Čtyřlístek. Kurz se bude konat ve školící místnosti zařízení Domova Barevný svět Ostrava.