Jednání transformačního týmu ze dne 27.08.2013

Diskutované oblasti: Personální záležitosti – od 1.10.2013 bude metodikem za CPT Mgr. Jana TomšováAnalýza potřeb uživatelů - Posuzování míry nezbytné podpory uživatele - praktické dopady transformace sociálních služeb na život uživatelů, přizpůsobení transformace sociálních služeb potřebám uživatelů – základní východiska, teorie inkluze, deinstitucionalizace, možné přístupy a techniky v posuzování, příprava pracovníků; Metodický postup MPSV – Posuzování míry nezbytné podpory uživatele – popis nástroje a interpretace výsledků, zpětná vazba z dosavadní práce s ním; doporučení pro změnu, využití analytických částí nástroje Posuzování míry nezbytné podpory uživatele pro přípravu transformačního plánu služby – informace a jak s nimi může organizace pracovat při sestavování transformačního plánu, limity získaných informací; obavy a rizika – zjišťování očekávání a potřeb uživatelů vs. reálné možnosti projektu; návaznost na vyhodnocení posuzování míry nezbytné podpory uživatele – příprava uživatele na reálný život (tréninkové plány, podrobné mapování potřeb klienta vazba na systém individuálního plánování).Hodnocení služeb - s ohledem na proběhlou inspekci na počátku roku 2013 a současné zapracování uložených opatření byl navržen termín realizace hodnocení kvality od 14 – 31. října 2013, termín bude upřesněn. Hodnocení provede p. Mgr. Dana Syslová ve spolupráci s metodikem CPT a odborným pracovníkem zařízení. Hodnocení bude dvoudenní, bude se zaměřovat primárně na SQSS 1, 2, 5, 10, 11, 13, 14 a 15.