Jednání transformačního týmu ze dne 28.02.2014

Změna transformačního týmu

Od 1.3.2014 došlo ke změně členů v transformačního týmu. Odešla Mgr. Nina Semenovová a nahradila jí Mgr. Karla Komárková, která pracovala jako soc. pracovnice v budově DPS. 

Transformační tým

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZAMĚSTNANCE NÁZEV POZICE TELEFON E-MAIL
1. Ing. Pavel Dyrčík Ředitel ISÚ 553 038 131 pavel.dyrcik@isukl.cz
2. Alena Brudná Finan. koordinátor 553 038 134 alena.brudna@isukl.cz
3. Stanislav Čmiel Koordinátor 734 153 525 stanislav.cmiel@isukl.cz
4. Mgr. Irena Peterková Odborný pracovník 553 038 140 irena.peterkova@isukl.cz
5. Mgr. Karla Komárková Odb. prac. - klienti 558 696 805 karla.komarkova@isukl.cz
6. Ilona Hrádková Vedoucí komunity 553 038 139  
7. Jana Rusnoková Vedoucí komunity 553 038 139  
8. Hana Karásková Vedoucí komunity 553 038 139  
9. Mgr. Jana Tomšová Metodik    

 

Jednání transformačního týmu ze dne 28.2.2014

Personální záležitosti

Personální změny sociální pracovnice a zároveň odborné pracovnice – klienti Mgr. Niny Semenovové.  Poděkování za její výbornou dosavadní práci a podporu v rozvoji lidí s postižením. Odchází z  důvodu pro ni zajímavé nabídky a personálního růstu do sociální služby DZR ve Frýdku Místku. Na její místo nastupuje od března Mgr. Karla Komárková, která do té doby pracovala v ISÚ Komorní Lhotka jako sociální pracovnice Domova po seniory.

Seminář 12. 2. 2014

Kurz Řízení transformace pobytových sociálních služeb (kurz je akreditován MPSV)

ento kurz byl zahájen 18.-19. únoralektorem Mgr. Radkem Rosenbergerem. První modul řízení transformace proběhl v organizaci Čtyřlístek v Domově Barevný svět v Ostravě. Účastníky kurzu za vedení DOZP ISU Komorní Lhotka byli Ing. Pavel Dyrčík, Mgr. Irena Peterková, Stanislav Čmiel a Mgr. Karla Komárková. Vzdělávání bude probíhat v 5-ti  jednotlivých modulech, z nichž některé budou dvoudenní. Vzdělávání bude zakončeno obhajobou a zpracováním závěrečné práce. Kontaktní osobou a průvodcem ke zpracování jednotlivých úkolů bude metodik zařízení. Termíny pro další moduly jsou naplánovány (viz příloha).

Cíle kurzu:

Výstupy ze vzdělávání  Řízení  transformace a závěrečná obhajoba:

  1. Úroveň skupinové práce (individuální vklad – zapojovat do debaty všechny)
  2. Obsah prezentace (hloubka, propracovanost, realističnost)
  3. Forma prezentace (kvalita zpracovaných podkladů)
  4. Přesvědčivost prezentace – komunikační dovednosti

Semináře k Novému občanskému zákoníku 21. 2. 2014

Lektor Mgr. Barbora Rittichová v zařízení Benjamin v Orlové. Zúčastnily se Mgr. Peterková a Mgr. Semenovová – velmi kladně hodnotili získané informace i prezentaci Mgr. Ritichové. Oficiální pozvánky byly zaslány Ing. Vápeníkovou. Druhý termín semináře k NOZ  5. 3. 2014 se bude konat v  Komorní Lhotce. Tohoto semináře se zúčastní pracovníci ze zařízení Santé (4), Benjamín (8), Komorní Lhotky (3) – celkem 15 osob. Tel. kontakt na Mgr. Ritichovou je 773 621 228 nebo 774 238 859.   

Vzdělávání pracovníků přímé péče

Kurz pro pracovníky přímé péče podporující začlenění lidí s postižením do běžného života. Bude zahájen 20. 3. 2014 modulem Deset kroků transformace Mgr. Šárkou Hlisnikovskou. Rozpis následujících modulů v příloze.