Můžete nás podpořit

Pokud jste dospěli v listování našimi webovými stránkami až tady a uvažujete, jak by bylo možné náš ústav podpořit, podáváme Vám informovace o našich pravidlech pro přijímání darů. Díky nim se přesvědčíte o správném použití Vaší podpory.

Dary přijímáme vždy formou písemné darovací smlouvy, která obsahuje náležitosti nutné pro správné zaúčtování a zaevidování. Darovací smlouvy jsou k nahlédnutí uloženy ředitelky a personální pracovnice.

Při hotovostním předání peněžního daru jsou vždy přítomny dvě osoby, zpravidla ředitel a personalistka, případně jeho zástupce a personalistka. Tím je posílena vzájemná důvěra mezi dárcem a obdarovaným a také je posílena vážnost a důstojnost předání daru.

Finanční podporu přijímáme také přímo převodem na náš běžný účet číslo 35936781/0100.

Věcné dary od našich partnerů - dodavatelů, ale i ostatních dárců přijímají rovněž dvě určené osoby - pověření vedoucí zaměstnanci ústavu.

Máte-li zájem jakýmkoliv způsobem podpořit náš ústav, kontaktujte ředitelku Ing. Andreu Sztefkovou na telefonním čísle 553 038 131. Dále pak na e-mailovou adresu andrea.sztefkova@isukl.cz.

 

Všem štědrým dárcům a sponzorům ze srdce děkujeme a velmi si vážíme jejich pomoci!