Nástavba s přístavbou a vybudování volnočasové a sociálně-terapeutické dílny

Jelikož prvním projektem (Rozšíření ubytovací kapacity) došlo i ke zrušení volnočasové dílny a zbývající prostory byly dosti stísněné, došlo k započetí projektu k vybudování takovéto dílny a zároveň i sociálně-terapeutické místnosti. Vzhledem k tomu, že prostory ve stávající budově byly omezeny, bylo jediným řešením vybudovat nástavbu nad přilehlou budovou s garáží. Došlo tímto k vybudování jak volnočasové dílny, tak sociálně-terapeutické místnosti, které jsou s hlavní budovou bezbariérově propojeny.