Projekt Podpora transformace 2013 - 2015

Podpora transformace ústavu Komorní Lhotka

1. července 2013 - 30. června 2015

reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/87.00024

Projekt je spolufinancován EU z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

 

Co to je transformace pobytových sociálních služeb?

Transformace je proměna pobytových sociálních služeb, v nichž lidé bydlí v podmínkách, které neodpovídají běžnému životu. Jedná se např. o služby, kde na jednom místě bydlí velké množství lidí s postižením, kteří zde nemají potřebné soukromí ani pro bydlení ani pro běžné denní činnosti, jako je např. vykonání hygieny. Často se tyto sociální služby nachází mimo běžnou zástavbu, daleko od běžných veřejných služeb jako jsou obchody, ambulance lékařů, kino, divadlo, bazén apod.  Lidé v těchto službách nemohou uplatňovat svá základní lidská práva, jako je právo na soukromí, svobodu pohybu, lidskou důstojnost, vlastnit majetek, právo na pracovní uplatnění a další.

Tyto služby se „transformují“, tzn., že se mění v menší sociální služby, které jsou poskytovány v běžném prostředí v bytech či rodinných domech.

Proces transformace se neděje náhodně. Předtím, než vzniknou nové služby, pracovníci, kteří uživatele dobře znají, společně s nimi zjišťují, co by si přáli a co by v dalším životě potřebovali. Tzn., kde a s kým by chtěli bydlet, co by zvládli sami a v čem potřebují podporu. S ohledem na tyto zjištěné informace se pak plánují nové služby a lidé jsou postupně připravováni na přechod do těchto nových služeb. Lidé s postižením se postupně seznamují s běžnými denními činnostmi, které ve svém životě vykonává každý z nás – vaření, praní, vedení běžné domácnosti, nakupování apod. Lidé s postižením jsou podporováni, aby uměli uplatnit všechna svá lidská práva, která jim dosud byla ve větší či menší míře upřena. Někteří lidé se postupně osamostatní natolik, že následně odchází zpět k rodině či jdou bydlet např. do nájemního bytu a podporu někoho dalšího již potřebují jen v minimální míře (např. za nimi jednou týdně dochází terénní pracovník) nebo nepotřebují podporu žádnou.

Vláda České republiky schválila významný dokument s názvem „Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče“, který je zárukou, že již nebudou vznikat nové sociální služby, které by neumožňovaly život v běžném prostředí, v běžných podmínkách. Je zde např. určeno, že lidé s postižením by měli bydlet tak, jako každý jiný člověk, tzn. např. v bytě v běžné zástavbě. Mimo jiné je také stanoveno, že v jednom bytě může žít maximálně 6 lidí. Takto striktně definovaných kritérií je zde více, např. je vymezena minimální velikost pokoje, počet lůžek na pokoji je omezen na jedno, maximálně jsou povolena dvě v případě, že spolu lidé s postižením chtějí žít (např. tvoří pár či jsou přátelé).

Výsledkem procesu transformace je stav, kdy lidé s postižením žijí tak, jako všichni ostatní. Žijí v bytech či rodinných domech v běžné zástavbě, žijí tam, kde chtějí a s kým chtějí, starají se o domácnost, využívají všechny dostupné služby, chodí do školy a do práce, prožívají mezilidské vztahy… to znamená – žijí normálně, přičemž mají k dispozici takovou podporu v každodenním životě, kterou skutečně potřebují.

Do projektu se zapojil i náš ISÚ Komorní Lhotka na budově DZP. Prostřednictvím projektu budou provedeny analýzy stavu, zhodnocení potřebné míry podpory a potřeb klientů, dojde k personálnímu zajištění procesu transformace na úrovni zařízení, podpoře všech pracovníků prostřednictvím stáží, supervizí, vzdělávání směřujícího k pochopení systému a změny a její realizaci. Aktivity budou směřovány také k přípravě klientů ke komunitnímu bydlení, k posilování jejich kompetencí vedoucích k co nejvyšší míře samostatnosti. Záměrem je také v součinnosti s dalšími relevantními aktéry (blízké osoby, jiní poskytovatelé sociálních i veřejných služeb, veřejnost) podpořit zapojení lidí s postižením do místního společenství a umožnit jim život v souladu s principy normality. Cílem bude nalezení cesty, jak v celém procesu dále systémově pokračovat a umožnit klientům život v běžném v prostředí, s využitím adekvátních sociálních služeb, případně jiných forem podpory (k čemuž bude podpůrně sloužit také vytvoření transformačního plánu řešícího situaci v přesahu po ukončení projektu).

K úplné transformaci DZP ISÚ dojde až po ukončení projektu. Nicméně projekt je zaměřen na to, aby transformace byla důkladně připravena a naplánována na následující období a organizace měla vytvořeny podmínky k tomu celý proces završit.

Nová podoba transformačního týmu od 1.6.2014 

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZAMĚSTNANCE NÁZEV POZICE TELEFON E-MAIL
1. Ing. Pavel Dyrčík Ředitel ISÚ 553 038 131 pavel.dyrcik@isukl.cz
2. Alena Brudná Finan. koordinátor 553 038 134 alena.brudna@isukl.cz
3. Stanislav Čmiel Koordinátor 734 153 525 stanislav.cmiel@isukl.cz
4. Mgr. Irena Peterková Odborný pracovník 553 038 140 irena.peterkova@isukl.cz
5. Mgr. Karla Komárková Odb. prac. - klienti 558 696 805 karla.komarkova@isukl.cz
6. Simona Dvorníková Vedoucí komunity 1 553 038 139 simona.dvornikova@isukl.cz
7. Lenka Muroňová Vedoucí komunity 2 553 038 139 lenka.muronova@isukl.cz
8. Jana Bieleszová Vedoucí komunity 3 553 038 139 jana.bieleszova@isukl.cz
9. Mgr. Jana Tomšová Metodik    

 

Transformační tým

  JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZAMĚSTNANCE NÁZEV POZICE TELEFON E-MAIL
1. Ing. Pavel Dyrčík Ředitel ISÚ 553 038 131 pavel.dyrcik@isukl.cz
2. Alena Brudná Finan. koordinátor 553 038 134 alena.brudna@isukl.cz
3. Stanislav Čmiel Koordinátor 734 153 525 stanislav.cmiel@isukl.cz
4. Mgr. Irena Peterková Odborný pracovník 553 038 140 irena.peterkova@isukl.cz
5. Mgr. Nina Semenovová Odb. prac. - klienti 558 696 805  
6. Ilona Hrádková Vedoucí komunity 553 038 139  
7. Jana Rusnoková Vedoucí komunity 553 038 139  
8. Hana Karásková Vedoucí komunity 553 038 139  
9. Mgr. Jana Tomšová Metodik    

 

Částka

2 591 891,00 Kč

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit proces transformace organizace a vytvořit podmínky pro úspěšné dokončení transformace služby DOZP Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka tak, aby uživatelé mohli žít v běžné komunitě s náležitou formou podpory. Tohoto bude dosaženo prostřednictvím následujících dílčích cílů:

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Účastníci/ce projektu

Pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování.

Partneři

Název: Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace
IČ: 00847038
Adresa: Komorní Lhotka 210, Hnojník 739 53

Realizátor projektu

Název: Centrum podpory transformace, o.p.s.
IČ: 01428926
Adresa: Světická 1092/2, Praha 10, 100 00