Projekt Transformace DZP 2005 - 2012

Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením

1. ledna 2005 - 31. srpna 2012

reg. č. projektu: CZ.1.10/2.1.00/14.00955

 

Oficiální otevření zrekonstruovaného Domova pro osoby se zdravotním postižením

V pátek dne 24. 8. 2012 proběhlo Oficiální otevření Domova pro osoby se zdravotním postižením (DZP), který je součástí Integrovaného sociálního ústavu v Komorní Lhotce. Tímto byla ukončena téměř dvouletá rekonstrukce budovy DZP, která probíhala za plného provozu. Celá rekonstrukce objektu byla financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2012 v rámci projektu „Rozvoj kvality služeb ISÚ Komorní Lhotka“.

Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé Moravskoslezského kraje, vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Daniel Rychlík, zástupci dodavatelské stavební firmy Vitásek, s.r.o. a zástupci dalších firem podílejících se na zdárné rekonstrukci a ukončení projektu.

Za přítomnosti klientů, zaměstnanců DZP a hostů zahájil slavnostní otevření Ing. Pavel Dyrčík, ředitel ISÚ Komorní Lhotka, poté předal slovo Miloslavu Hamplovi, starostovi obce Komorní Lhotka a Mgr. Ireně Peterkové, vedoucí DZP, kteří poděkovali investorům, dodavatelským firmám, klientům a zaměstnancům za trpělivost a vstřícnost.

Nově zrekonstruovaná budova DZP je rozdělena do tří komunit. Každá komunita je vybavena společenskou místností, kuchyňkou a sociálním zařízením. Nově vzniklé pokoje jsou jednolůžkové, nejvýše dvoulůžkové, čímž dochází ke zvýšení soukromí klientů. Tři pokoje jsou zcela bezbariérové, k dispozici je také moderní výtah.

Kapacita zařízení je nyní 24 osob s mentálním postižením nejen pro muže, ale i pro ženy.

Upravený areál DZP slouží jak pro klienty, tak i pro občany obce, kteří mohou využívat víceúčelového hřiště a venkovního posezení.

Dokončení stavebních prací na objektu DZP ISÚ Komorní Lhotka

Projekt „Rozvoj kvality služeb ISÚ Komorní Lhotka“ financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 je po stavební stránce zcela dokončen. Stavba byla dne 25.7.2012 zhotovitelskou firmou BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. Třinec předána investorovi stavby obci Komorní Lhotka. Provozovatel ISÚ Komorní Lhotka bude moci stavbu využívat v plné míře až po kolaudaci, která proběhne 14.8.2012.

Část klientů DZP se po delší době vrátí zpět do svých rekonstruovaných pokojů a kulturních místností. Někteří klienti se nastěhují do zcela nových pokojů, které jsou nyní vybaveny kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. Projekt počítal i s imobilními zdravotně postiženými klienty, pro které jsou ve třetím podlaží k dispozici dva pokoje zpřístupněné výtahem jak z venku, tak z dalších částí objektu. Pro osoby s hendikepem je zcela upraven bezbariérový vstup do budovy i na zpevněné plochy kolem objektu a rybníčku. Nově vybudované hřiště s umělým povrchem je skvělou atrakcí pro občany Komorní Lhotky a příležitostí pro integraci různých skupin obyvatelstva.

Stanislav Čmiel - Koordinátor projektu

 

červenec 2012

 

červen 2012

Objekt DZP ISÚ Komorní Lhotka už má nový kabát

Projekt ,,Rozvoj kvality služeb ISÚ Komorní Lhotka‘‘ financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 míří do finále. Do ukončení realizace zbývají jen dva měsíce. V průběhu června a července budou realizovány stavební úpravy kolem budovy tykající se rekonstrukce zpevněných ploch, rekonstrukce víceúčelového hřiště, výstavby chodníku a osvětlení okolo rybníčku v konečné fázi parkových úprav. Budova DZP je zcela zrekonstruovaná, zateplená a v novém barevném kabátě. Klienti i personál se ještě jednou budou muset omezit v užívání některých části objektu ale jen po dobu pokládání dlažby na schodišti a chodbě v 1 NP. Věřím, že nic nezabrání zdárnému ukončení realizace projektu a předání nových prostorů natěšeným klientům.

Stanislav Čmiel - koordinátor projektu

 

duben - květen 2012

 

březen 2012

 

leden 2012

 

listopad - prosinec 2011

 

říjen - listopad 2011

Podzim otevřel pohled na rekonstrukci objektu DZP v Komorní Lhotce

Opadlé listí ze stromů, které lemují areál DZP v Komorní Lhotce ukázalo lepší pohled na probíhající rekonstrukci objektu v rámci realizace projektu ,,Rozvoj kvality služeb ISÚ Komorní Lhotka". Jde o stavbu, která díky usnesení minulého zastupitelstva a získaným dotačním prostředkům mění svůj vzhled a využití. Ze stávajícího pobytového objektu, ve kterém bylo umístěno 32 uživatelů, se transformací koedukuje na zařízení komunitního typu. V nadstavbě 3 NP vzniknou pokoje i pro tělesně postižené klienty s vlastním soc. zařízením a kuchyňkou. Nově vybudovaný výtah umožní všem volný pohyb po celé budově. Vzniknou další návštěvní a společenské místnosti, herny a prostory pro zajištění služby. Projekt počítá i s dalšími stavebními úpravami jako např. rekonstrukci stávajícího hřiště, výstavbou osvětleného chodníku s lavičkami lemujícího rybníček, které poslouží i široké veřejnosti.

V dnešní době je dokončena hrubá stavba plus částečné stavební úpravy 2 NP. Objekt je zastřešený a uzavřený. Nepředvídané zásahy do konstrukcí stávajícího objektu přinesly různé stavební problémy, které je třeba řešit přímo na místě a některé i změnou projektu. Samozřejmě jsou spojeny s tím i finanční náklady za práce navíc, mimo nasmlouvaný rozsah prací. Koordinační tým, který vede celý projekt, v současné době hledá prostředky, ze kterých by bylo možné vícepráce uhradit. Jedna z možností je částečná úhrada prostředků Regionální Radou, dále se na vícepracích bude podílet také provozovatel ISÚ Komorní Lhotka a část prostředků zaplatí obec ze svého rozpočtu na rok 2012-2013.Ukončení celého projektu dle harmonogramu prací je v červenci 2012.

Realizací projektu přispějeme ke zlepšení životních podmínek klientů DZP. Občanům Komorní Lhotky nabídneme další sportovní objekty a prostory pro relaxaci a odpočinek.

Stanislav Čmiel, koordinátor projektu

 

červenec - srpen 2011

 

březen - červen 2011

Očekávaná rekonstrukce zastaralého objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením (DZP) se konečně dočkala svého počátku. Přes zahajovací formality, jako je předání staveniště zhotoviteli investorem a zjištěné komplikace i nepřízeň počasí se daří dodržovat časový harmonogram, což je ku prospěchu celého projektu.

V současné době je schválen projekt Rozvoj kvality služeb v Integrovaném sociálním ústavu, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezského kraje v rámci Regionálního operačního projektu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Podstatou projektu je transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením. Samotná rekonstrukce v celkové výši cca 25 milionů korun započne 1. 3. 2011 a bude ukončena kolaudací 31. 10. 2012. Z toho uhradí Integrovaný sociální ústav z rezevního fondu částku ve výši cca 1,5 milionu korun. Celý objekt se stane bezbariérovým díky modernímu výtahu, vzniknou nové jedno a dvou lůžkové pokoje pro bydlení komunitního typu, budou zde i nové učebny a dílny. Venkovní areál poslouží v rámci integrace uživatelů i pro veřejnost jako tzv. zóna klidu a odpočinku.