Projekt úspěšně dál pokračuje

Dne 20. 2. 2015 proběhlo setkání transformačního týmu se zástupci obce.  Ředitel se svými kolegy seznámil starostu, místostarostu a předsedkyni komise pro sociálně-zdravotní oblast s konkrétními pokroky v projektu, který schválili zastupitelé obce Komorní Lhotka.

Zaměstnanci prošli mnoha hodinami školení, které jim postupně měnily pohled na život osoby se zdravotním postižením. Výsledkem je ZMĚNA způsobu poskytování sociální služby, jejímž cílem je přiblížit člověka se zdravotním postižením co nejvíce BĚŽNÉMU způsobu života, a zároveň postupně pracovat u některých klientů na změně formy bydlení.

Z jednání vyvstaly i podněty podpory od starosty a místostarosty. Starosta požádal, aby další setkání bylo směřováno k celému zastupitelstvu obce. Na tomto setkání by mělo proběhnout bližší seznámí zastupitelů s projektem transformace v DZP.  Místostarosta dále navrhl informovat i další občany komorní Lhotky a to prostřednictvím pozváním na společenskou akci např. tradiční smažení vaječiny. Rovněž viděl možnost v tom, aby klienti provozovali stánek poblíž dětského a víceúčelového hřiště a byli tak ještě více vtažení do aktivit obce společně se sportovci, hasiči a zahrádkáři. Starosta obce jakožto zástupce zřizovatele přislíbil podporu v dalších projektových záměrech a strategii rozvoje ISÚ Komorní Lhotka.

DZP společně s Centrem podpory transformace a obcí Komorní Lhotka může směřovat ke kvalitně transformací pozměněné sociální službě, která vede klienty k využívání komunitních služeb v obci, čímž se klienti stávají aktivními členy společnosti.

Dalším krokem bylo setkání TT s panem Čupkou ke strategickému plánování a nastavení harmonogramu a vytvoření transformačního plánu, které proběhlo dne 23. 2. 2015.

Plánována konzultace s ředitelem CPT Mgr. Milanem Šveřepou (odborník na komunikaci s veřejností) k nastavení komunikační strategie k vizi organizace, směrem k veřejnosti a zřizovatel(obci) proběhla v objektu DZP dne 27. 2. 2015 Další setkání může být zaměřeno k podpoře zřizovatele v rozvoji sociálních služeb za možného využití i prostředků z výzev ESF. 

Setkání transformačního týmu, ředitele Centra podpory transformace a zastupitelů obce k výše zmíněným tématům proběhne  dne 13.5. 2015  v 16 hod. v budově DZP Komorní Lhotka.