Setkání s rodinnými příslušníky

Dne 24.9.2015 proběhlo v odpoledních hodinách v objektu DZP setkání s rodinnými příslušníky, které bylo realizované v rámci projektu ,,Podpora transformace ústavu Komorní Lhotka‘‘. Klienti zařízení, rodinní příslušníci, opatrovníci  a další účastníci byli vedoucí DZP a soc. pracovníci seznámení s obsahem a průběhem transformace v zařízení. Prezentace projektu byla podpořená foto dokumentací, která zachycuje klienty a pracovníky v přímé péči při činnostech v rámci naplňování projektu. V diskuzi opatrovníci a rodinní příslušníci projevili svůj obdiv a poděkování všem pracovníkům DZP za jejích přístup ke klientům a plnění náročných úkolů vycházejících z projektu. 

Soubory ke stažení

pdfFotodokumentace
pdfPrezentace projektu