Stáž v DZP Stod u Plzně

Dne 4-6.11.2014 management zařízení ISÚ Komorní Lhotka navštívil v rámci předání zkušeností dobré praxe DZP Stod. Stáže ve Stodu se zúčastnilo šest pracovníků DZP ISÚ Komorní Lhotka, kteří jsou zapojeni v realizaci projektu ,,Podpora transformace ústavu Komorní Lhotka“, spolufinancovaného EU z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pracovníci získali informace o tom, jakých úspěchů je možné dosáhnout při naplňování potřeb a přání osob se zdravotním postižením v rámci zpracované vize transformace DZP. Načerpali spoustu zajímavých podnětů, jak podporovat klienty při začleňování do běžného života (zaměstnání, vzdělání, péče o domácnost). Na druhé straně byli také upozorněni na úskalí, která je možné v procesu transformace předpokládat, s čím je možné se při nepochopení nadřízených orgánů, veřejnosti aj. potýkat. Poděkování je třeba vyjádřit panu Mgr. Radku Rosenbergerovi za vstřícnost a ochotu se pracovníkům ISÚ Komorní Lhotka věnovat a předat jim co nejvíce zkušeností, tak aby byli schopni blíže definovat vizi a ekonomické a personální zajištění nových transformačně orientovaných sociálních služeb.