Účetní závěrka za rok 2016

Soubory ke stažení

pdfInventarizační zpráva k 31.12.2016
pdfPříloha k účetní závěrce r. 2016
pdfProtokol o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2016
pdfRozbor hospodaření k 31.12.2016
pdfRozvaha r. 2016
pdfVýkaz zisku a ztrát r. 2016
pdfZpráva o hospodaření k 31.12.2016
pdfZpráva o provedení kontroly zřizovatelem